Årlig service

3.900 kr

Liten service

5.700 kr

Stor service

7.200 kr

Tändstiftbyte

4.300 kr

Multirem

2.250 kr

Bromsvätskebyte

1.200 kr

Bromsvätskebyte Trackday

1.550 kr

Bränslefilter

1.050 kr

Kopplingsbyte

25.650 kr

Bromsbelägg byte med slitagevarnare, vibrationsdämning och monteringssats.

Turbo
Fram 4.995 kr bak 3.995 kr
Turbo S/X50
fram 6.595 kr bak 6.295 kr
PCCB
fram 6.995 kr bak 6.395 kr