Liten Service (mellan underhåll)

6350 kr (Inspektion 991-2 7150 kr)

Stor Service (underhållsservice)

7900 kr (Inspektion 991-2 7150 kr)

Tändstiftsbyte

5950 kr

Multirem

3050 kr

Bromsvätskebyte

1300 kr

Bromsvätskebyte Trackday

1650 kr

Luftfilterbyte

2950 kr

PDK kopplingsoljebyte

3150 kr

PDCC behållarbyte

Maila för pris