Liten Service

5.200 kr

Stor Service

6.850 kr

Tändstiftsbyte

3.100 kr

Multirem

1.850 kr

Bromsvätskebyte

1.300 kr

Luftfilter

1.700 kr

PDK Kopplingsoljebyte

3.990 kr

PDCC behållarbyte

900 kr

Bromsbelägg byte med slitagevarnare, vibrationsdämning och monteringssats.

Från 4.450 kr fram 3.350 kr bak