Liten Service

5.300 kr

Stor Service

6.900 kr

Tändstiftsbyte

3.400 kr

Multirem

1.850 kr

Bromsvätskebyte

1.300 kr

Luftfilter

1.700 kr

PDK oljebyte

3.900 kr

PDCC behållarbyte

2.500 kr

Bromsbelägg byte med slitagevarnare, vibrationsdämning och monteringssats.

Från 4.400 kr fram 3.300 kr bak